Bestuursondersteuning

Blue Sky Group voert voor haar opdrachtgevers de gehele jaarlijkse beleidscyclus uit en het dagelijkse bestuur voor haar opdrachtgevers. Het bestuurssecretariaat van Blue Sky Group ontzorgt, zodat pensioenfondsbestuurders in control zijn en zich volledig kunnen concentreren op hun verantwoordelijkheid. Goede governance is vanzelfsprekend, waarbij waar nodig anticiperen op ontwikkelingen in de pensioenwereld. We zorgen voor een goede relatie met toezichthouders en andere externen. 

Governance is bij Blue Sky Group geen papieren tijger: het heeft direct betrekking op de organisatorische fondsinrichting

Pro-actief en deskundig

Ons bestuurssecretariaat kan voor u de organisatie van de gehele bestuurlijke cyclus verzorgen, van beleidsvoorbereiding, advisering en besluitvorming tot verantwoording aan stakeholders. Het bestuurssecretariaat stelt een jaarplanning op, coördineert het vergaderdossier, communiceert en bewaakt besluiten en brengt actief beleidsvoorstellen in. We adviseren u graag hoe u op verantwoorde wijze aan kunt sluiten bij ontwikkelingen in de markt en ten aanzien van wet- en regelgeving. Hiervoor zetten we onze brede expertise in en werken we nauw samen met onze specialisten op het gebied van actuariaat, pensioenjuridisch advies, vermogensbeheer en communicatie. 

Governance: geen papieren tijger

Blue Sky Group zorgt dat u overtuigend en er transparant verantwoording af kunt leggen over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten. Governance is bij Blue Sky Group geen papieren tijger: het heeft direct betrekking over op de organisatorische fondsinrichting. We hechten aan zorgvuldige besluitvormingsprocedures en reflectie op het eigen functioneren. In al onze bestuursondersteunende activiteiten zijn we een kritische gesprekspartner. We werken op basis van duidelijke afspraken waarin is vastgelegd wat u van onze dienstverlening mag verwachten en u krijgt inzichtelijke rapportages over de kwaliteit van onze ondersteuning. Zo blijft u in control en houdt u grip op de beleidscyclus. 

Deskundigheid bevorderen

Deskundigheidsbevordering is integraal onderdeel van onze bestuursondersteuning. Nieuwe bestuursleden van pensioenfondsen waarvoor wij werken, krijgen desgewenst een persoonlijk ontwikkelingsplan, zodat zij zo snel mogelijk beschikken over de kennis en competenties die hun functie vereist. We houden u ook op de hoogte van actuele ontwikkelingen op pensioengebied door clientseminars, inloopmiddagen en (individuele) trainingen.