Pensioenadministratie

Blue Sky Group kan voor u de totale uitvoering van pensioenregelingen verzorgen: van het zorgvuldig administreren van aanspraken en een probleemloze uitbetaling, tot het duidelijk informeren van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Onze kennis en ervaring geeft het bestuur de mogelijkheid om in control te blijven op dit hele terrein.

Met onze interne systemen en werkprocessen garanderen we een foutloze en snelle administratie

Duidelijke afspraken

We maken samen zorgvuldige afspraken over de uitvoering, en leggen die vast in een Service Level Agreement (SLA). Zo weet u precies wat u van ons kunt verwachten. We zorgen voor een kloppende deelnemers- en rechten-, financiële- en uitkeringsadministratie. De belangrijkste voorwaarde voor een tijdige en correcte betaling van de uitkeringen. Ook maken we afspraken over de manier waarop het pensioenfonds communiceert met zijn deelnemers. 

Modernisering van het pensioenlandschap

Blue Sky Group ziet ook de noodzaak voor modernisering. Dit komt tot uiting in onze DC-oplossing maar ook de variabele pensioenuitkering die wij aanbieden. Wij zien de noodzaak om steeds meer digitaal te gaan werken. Dus de deelnemers van onze klanten werken al met de DigiD en een mijn-omgeving. De eerste stappen zijn gezet om dit te laten groeien naar een digitaal deelnemersportaal.

Rapportages over uitvoering en  klanttevredenheid

Elk kwartaal ontvangt u een rapportage over de kwaliteit van onze uitvoering in de praktijk. Daarnaast leveren we u elk half jaar een rapportage over de tevredenheid van deelnemers over de dienstverlening.