Verantwoord beleggen: meer voor nu en later

Voor onze klanten beleggen wij wereldwijd in ongeveer 3.500 bedrijven. Met een belegd vermogen van ongeveer EUR 25 miljard kunnen wij bijdragen aan een betere toekomst voor huidige en toekomstige generaties. Wij geloven dat duurzaamheid en een goed rendement elkaar versterken en dat het meewegen van ESG-aspecten bij beleggingskeuzes meer voor nu en later oplevert. Een bedrijf dat rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen presteert naar verwachting beter dan een bedrijf dat daar geen rekening mee houdt. Daarom is verantwoord beleggen een vast onderdeel van ons beleggingsbeleid.

Klik hier voor het ESG-beleid van BSG Asset Management

Klik hier voor het ESG-beleid van BSG Fund Management

Onze visie op verantwoord beleggen

Een passende rendement-risicoverhouding en langetermijnwaardecreatie zijn onze belangrijkste doelen bij het nemen van beleggingsbeslissingen en adviseren over beleggingsbeleid. Ook maatschappelijke en financiële relevantie, reputatiemanagement en het verhogen van de klanttevredenheid vinden wij belangrijk. Rendement uit maatschappelijk verwerpelijke beleggingen vinden wij niet acceptabel. Juist door ook niet-financiële aspecten expliciet mee te nemen in onze beleggingsprocessen kunnen we risico’s beter in kaart brengen en beheersen. Het resultaat? Een beter gebalanceerde beleggingsportefeuille.

Onze ESG-dienstverlening: wat kunt u van ons verwachten?

We streven naar een evenwichtige en effectieve toepassing van ESG (environmental, social, governance) aspecten bij het beheren van onze klantportefeuilles. Dit doen wij door rekening te houden met deze aspecten bij het maken van beleggingskeuzes. In ons ESG-beleid leest u uitgebreid over hoe wij ESG hebben geïntegreerd in de dienstverlening. Daarnaast stemmen wij het ESG-beleid van onze klanten af op specifieke wensen. Op de pagina Verantwoord beleggen doen wij zo leest u hier meer over. 

Verantwoord beleggen doen wij zo

Onder andere door leidende principes te volgen, een actief betrokkenheidsbeleid te voeren en te rapporteren over onze ESG-activiteiten geven wij invulling aan verantwoord beleggen. We hechten daarbij grote waarde aan de UN Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Lees meer